ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
Rp 180.000,00
.net
Rp 220.000,00
.org
Rp 220.000,00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.id
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
.my.id فروش
Rp 30.000,00
1 سال
Rp 30.000,00
1 سال
Rp 30.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.web.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.biz.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.or.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.co.id
Rp 330.000,00
1 سال
Rp 330.000,00
1 سال
Rp 330.000,00
1 سال
.net.id
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
.go.id
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.com
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
.net
Rp 220.000,00
1 سال
Rp 220.000,00
1 سال
Rp 220.000,00
1 سال
.org
Rp 220.000,00
1 سال
Rp 220.000,00
1 سال
Rp 220.000,00
1 سال
.biz
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
.info
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
.us
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.eu
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.asia
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.cc
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
.ws
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.tv
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
.tel
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.tw
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
.me
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.name
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.mobi
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.cn
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.com.cn
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.net.cn
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.org.cn
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.in
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.co.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.net.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.org.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.firm.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.gen.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.ind.in
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.co.uk
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.org.uk
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.me.uk
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.com.tw
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
Rp 600.000,00
1 سال
.xyz
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود